กิจกรรม : โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ : 17-05-2560
สถานที่ : สำนักพระราชวัง
รายละเอียด : ชมรมแม่บ้านศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก และกำลังพลหญิง ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ สำนักพระราชวัง(สนามเสือป่า) เวลา ๐๙๓๐-๑๖๐๐