กิจกรรม : วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร) ครบรอบปีที่ ๑๖
วันที่ : 11-05-2560
สถานที่ : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร ๓ ชั้น ๑ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร) ครบรอบปีที่ ๑๖ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลอันได้แก่ ศาลพระภูมิและพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ. พร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล มอบโล่เชิดชูเกียรติกำลังพลดีเด่น และสมาคมแม่บ้านศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล