กิจกรรม : คณะศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อประสานความร่วมมือตามนโยบาย ทบ.และ กห.
วันที่ : 04-04-2560
สถานที่ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE),กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
รายละเอียด : คณะศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อประสานความร่วมมือตามนโยบาย ทบ.และ กห. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ,กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)