กิจกรรม : โครงการสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมใจปลูกป่าชายเลนช่วยโลก
วันที่ : 26-01-2560
สถานที่ : บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๐ สมาคมแม่บ้านศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ร่วมโครงการสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมใจปลูกป่าชายเลนช่วยโลก ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จ.สมุทรปราการ