กิจกรรม : มอบของให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 25-01-2560
สถานที่ : บริเวณท้องสนามหลวง
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ข้าราชการ และสมาคมแม่บ้านศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ร่วมกับบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด มอบของให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง