กิจกรรม : พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(ครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 20-01-2560
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ. และ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.
รายละเอียด : พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้นำกำลังพล ศซบ.ทบ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(ครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ และห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ