กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
วันที่ : 04-01-2560
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ.
รายละเอียด : เมื่อ ๔ ม.ค.๖๐ พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้นำกำลังพล ศซบ.ทบ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ.