กิจกรรม : แจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 14-12-2559
สถานที่ : บริเวณท้องสนามหลวง
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๙ ข้าราชการ และสมาคมแม่บ้านศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ร่วมกับบริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด เป็นเจ้าภาพในการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง