กิจกรรม : ออกกำลังกายบ่ายวันพุธ
วันที่ : 07-12-2559
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ ศซบ.
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ได้นำกำลังพลศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ออกกำลังกายบ่ายวันพุธ ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี