กิจกรรม : ทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ : 01-12-2559
สถานที่ : ทางเดินหน้ากองบัญชาการกองทัพบก
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ได้นำกำลังพลศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ทำความสะอาดร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จากแยกสะพานมัฆวาน ถึงสี่แยกจปร.ถวายเป็นพระราชกุศลฯ