กิจกรรม : พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 01-12-2559
สถานที่ : บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ และห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
รายละเอียด : พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้นำกำลังพล ศซบ.ทบ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ และห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ