กิจกรรม : รวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
วันที่ : 22-11-2559
สถานที่ : สนามหน้า บก.ทบ.
รายละเอียด : พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกองทัพบก มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ