กิจกรรม : พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 01-11-2559
สถานที่ : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้นำกำลังพล ศซบ.ทบ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก