กิจกรรม : พิธีเปิดแพรคลุมป้าย ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
วันที่ : 01-11-2559
สถานที่ : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ให้เกียรติประกอบพีธีเปิดแพรคลุมป้าย ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (ศซบ.ทบ.) โดยมีผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงของกองทัพบกให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ในการนี้ พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้นำกำลังพล ศซบ.ทบ. ร่วมต้อนรับ และกล่าวรายงานประวัติความเป็นมาในการแปรสภาพศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เป็น ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก จากนั้นจึงเรียนเชิญ ผบ.ทบ. ประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้าย ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เมื่อเวลา ๐๗๓๐ น. ของวันที่ ๑ พ.ย. ๕๙