กิจกรรม : ผอ.ศซบ.ทบ. และกำลังพล ศซบ.ทบ. แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และยศสูงขึ้น
วันที่ : 10-10-2559
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : ผอ.ศซบ.ทบ. ประกอบพิธีประดับยศให้กับ พ.อ.นิพัฒน์ เล็กฉลาด ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เป็น ผอ.กรซ.ศซบ.ทบ. อัตรา พ.อ.(พ.) และแสดงความยินดีกับ พ.อ.ณัฐ รัตนบุญกร ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น รอง ผอ.ศซบ.ทบ.(๒) ในโอกาสเดียวกัน พ.อ.บพิธ ไทยสมัคร ผอ.กสข.ศซบ.ทบ. ได้นำกำลังพล ศซบ.ทบ. ร่วมแสดงความยินดีกับ พ.อ.ณัฐ รัตนบุญกร รอง ผอ.ศซบ.ทบ. ด้วย