กิจกรรม : งานวันสถาปนาศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 15
วันที่ : 11-05-2559
สถานที่ : บริเวณห้อง 221 บก.ทบ.
รายละเอียด : เสธ.ทบ. เป็นประธานงานวันสถาปนาศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 15 ณ บริเวณห้อง 221 บก.ทบ. ในวันที่ 11 พ.ค.59