กิจกรรม : การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยกับ ม.บูรพา และ ม.เกษตรศาสตร์
วันที่ : 24-03-2559
สถานที่ : ห้องประชุม ศทท.(ชั้น2)
รายละเอียด : ผอ.ศทท. เป็นประธานการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม ศทท.(ชั้น2) ในวันที่ 24 มี.ค.59