กิจกรรม : ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมระบบสารสนเทศ ทบ. ในพื้นที่ ทภ.2
วันที่ : 15-03-2559
สถานที่ : กองทัพภาคที่ 2
รายละเอียด : ประมวลภาพคณะ ศทท. ตรวจเยี่ยมระบบสารสนเทศ ทบ. ในพื้นที่ ทภ.2