กิจกรรม : ผอ.ศทท.และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง
วันที่ : 15-02-2559
สถานที่ : กองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ตามดำริของผู้บัญชาการทหารบก ให้ ผอ.ศทท. ติดตามและดูแลหน่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องพร้อมให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ โดยในวันที่ 15 ก.พ.59 เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่