กิจกรรม : Army Cyber Contest 2015
วันที่ : 09-09-2558
สถานที่ : ห้อง 221 และ 321 ภายใน บก.ทบ.
รายละเอียด : ผบ.ทบ. เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขัน Army Cyber Contest 2015 ณ ห้อง 221 ภายใน บก.ทบ. ในวันที่ 9 ก.ย.58