ที่ตั้ง ศซบ.ทบ.

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Army Cyber Center in the Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand

: (+66) 2 297 - 7029

: (+66) 2 280 - 2382

: admincyber@rta.mi.th

: Monday - Friday: 08:00 AM to 04:00 PM